بیمه رازی

معرفی خدمات بیمه رازی و اخبار صنعت بیمه

بیمه های مسئولیت

 

بیمه های مسئولیت عبارتند از :

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان – مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی – بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی – مسئولیت حرفه ای پزشکان – بیمه مسئولیت کالا ( تولید کنندگان و فروشندگان کالا )- مسئولیت مدیران و مسئولین فنی بیمارستانها کلینیکها و درمانگاهها در مقابل بیماران - بیمه مسئولیت مهندسین طراح محاسب و ناظر ساختمان – بیمه اعتباری قراردادهای فروش اقساطی – بیمه مسئولیت استفاده کنندگان از آسانسور – بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی ( این بیمه نامه خسارات ناشی از سرایت حریق ، انفجار به اشخاص ثالث و ترکیدگی لوله آب و وارد آوردن خسارت به اشخاص را تحت پوشش قرار می دهد .

سایر طرحها :

طرحهای دیگر بیمه مسئولیت عبارتند از : بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی مثل هتلها ، مسافرخانه ها ، بیمه مسئولیت تعمیر گاههای خودرو ، بیمه مسئولیت ناجیان غریق ، بیمه مسئولیت حرفه ای کارگزاران بیمه مرکزی و نمایندگان ایران بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر و ...

بیمه به شرح زیر است :

• بیمه مسئولیت مدنی برای کارکنان ویژه ساختمان ارائه کپی جواز ساختمان .
• بیمه مسئولیت مدنی کارکنان برای سایر فعالیتها ، بازدید اولیه در صورت لزوم .
• بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ، بازرسی کارشناسی ضروری است .
• بیمه مسئولیت آتش سوزی ، بازدید اولیه در صورت لزوم .
• بیمه مسئولیت شهرداری ها .
• بیمه مسئولیت پیمانکاران ، بازدید اولیه در صورت لزوم .
• بیمه مسئولیت انتقال نیرو ( آب و برق و گاز و ...) ، بازدید اولیه در صورت لزوم .
• بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان .
• بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان .
• بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران فنی بیمارستانها .
• بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر طراح محاسب پروانه اشتغال به کار .
• بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخرها ، بازدید اولیه در صورت لزوم .
• بیمه مسئولیت هتل داران .
• بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانکها .
• بیمه مسئولیت مدیران سینماها .
• بیمه مسئولیت مدیران اماکن تفریحی ، شهربازیها و مهد کودک ها ، بازدید اولیه در صورت لزوم .
• بیمه مسئولیت مدیران رستورانها .
• بیمه مسئولیت آژانسهای مسافرتی ( تورهای سیاحتی و زیارتی ) .
• بیمه مسئولیت شرکتهای نصاب و نگهدارنده آسانسورها .
• بیمه مسئولیت حرفه ای شکارچیان و محیط بانان .
• بیمه مسئولیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (
C,M,R ) مجوز فعالیت از وزارت راه ، آگهی تاسیس اساسنامه
• بیمه متصدیان حمل و نقل داخلی ، تصویر مجوز فعالیت .
• بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا ، شرح مشخصات عمومی شرکت ، مشخصات فنی کالا ، تصویر برگ گارانتی یا شرایط فروش .
• بیمه اعتباری یا فروش اقساطی ، آگهی تاسیس و اساسنامه شرکت متقاضی ، شرح مشخصات عمومی شرکت ، یک نسخه از شرایط قرارداد فروش ، نوع وثاق دریافتی ، سابقه خسارتی سه سال اخیر ، میزان فروش سه سال اخیر .
• بیمه آسیبهای مسابقه ، فتوکپی شناسنامه اسب ، گزارش کار شناسی پزشک ، نحوه نگهداری و امکانات بهداشتی محل نگهداری اسب .
• بیمه دام صنعتی ، گزارش کارشناسی پزشک ارائه گواهی بهداشت .

در صورت نیاز به صدور بیمه مسئوليت و یا دیگر بیمه ها ، لطفاً تماس بگیرید.
+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم آبان ۱۳۸۵ساعت 21:38  توسط امین صفرزاده  | 

مطالب جدیدتر